Εκτύπωση αυτής της σελίδας

VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ (18-24 ετών) - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Νέα Παράταση (μάλλον η τελευταία) μέχρι και τις 9/11/2017 πήρε η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους εν δυνάμει ωφελούμενους.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ιστοσελίδα της δράσης  edu.sepve.org.gr