Εκτύπωση αυτής της σελίδας

VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ (18-24 ετών) - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των οφελούμενων μέχρι την Τρίτη 31/10/2017.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ιστοσελίδα της δράσης  edu.sepve.org.gr