Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Space Challenge

Το πρόγραμμα σπουδών Space Challenge απευθύνεται για μαθητές των ανωτέρων τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου. Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα χρειάζεται οι μαθητές να έχουν παρακολουθήσει την πρώτη χρονιά του LEGO MINDSTORMS Ev3 (PathFinder).

Το Space Challenge είναι σχεδιασμένο να φέρει στη ζωή τα σενάρια του πραγματικού κόσμου. Οι μαθητές εξερευνούν προβλήματα που οι ερευνητές του διαστήματος προσπαθούν να λύσουν ακόμα και σήμερα. Οι δοκιμασίες είναι σχεδιασμένες ώστε να προκαλέσουν στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητες τους τόσο στην εφαρμογή, σχεδιασμό, προγραμματισμό και κατασκευή ρομπότ, όσο και στην ικανότητά τους να βρίσκουν καινοτόμες ιδέες για την λύση πραγματικών δοκιμασιών του διαστήματος. Οι μαθητές πλέον, έχουν το ρόλο ενός ερευνητή σε μια ομάδα, όπου κάθε ομάδα καλείτε να υπηρετήσει συγκεκριμένα καθήκοντα. Έτσι οι μαθητές παρακινούνται στο να διερευνήσουν, παρατηρήσουν, υπολογίσουν και να εφαρμόσουν της γνώσεις τους για την διεκπεραίωση των καθηκόντων.

Όλες οι δοκιμασίες είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να υπάρξει εξοικείωση με την διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξη της εξερεύνησης του διαστήματος. Οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από της δραστηριότητες να δουν:

  • Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει και τι για να δημιουργήσει μια αποικία στο διάστημα.
  • Πώς παράγουν ενέργεια για να λειτουργήσει μια αποικία.
  • Πώς τα ρομπότ βοηθούν τους ανθρώπους στην εξερεύνηση.

Το ρομποτικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι το LEGO MINDSTORMS Ev3.

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε δύο (2) κύκλους. Ο κάθε κύκλος αποτελείται από 14 μαθήματα (1 φορά την εβδομάδα) διάρκειας ενός τετραμήνου

 

Πολυμέσα