ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα κατάρτισης πληροφορικής

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δικτύωση, πρότυπο κέντρο πληροφορικής στο νομό Ημαθίας, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, διοργανώνει πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την απόκτηση πιστοποιητικού αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ και αναγνωρισμένο από το Ελληνικό δημόσιο καθώς και τον ιδιωτικό τομέα.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δυο κύκλους:

Κύκλος 1
1. Επεξεργασία κειμένου (Word)
2. Λογιστικά Φύλλα (Excel)
3. Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet & Outlook)
(Οι ενότητες που απαιτούνται από τις προκηρύξεις για το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ)

Κύκλος 2
4. Διαχείριση Η/Υ (Windows)
5. Παρουσιάσεις (PowerPoint)
6. Βάσεις Δεδομένων (Access)
(Όλες οι ενότητες)

Η συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο είναι προαιρετική.

Με την εγγραφή παρέχονται:

  • ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα σε τμήμα με καθηγητή
  • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση
  • Ειδική Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης με το πρόγραμμα GetReady Τest
  • ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και ασκήσεις

Οι εκπαιδευόμενοι επιβαρύνονται μόνο με το κόστος της πιστοποίησης του εξεταστικού φορέα

Το πτυχίο που χορηγείται μετά την επιτυχή εξεταστική διαδικασία είναι αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, κατάλληλο για προκηρύξεις θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και ισχύει δια βίου. Επίσης αποτελεί ισχυρό αποδεικτικό γνώσεων και δεξιοτήτων που ισχυροποιεί το επαγγελματικό βιογραφικό κάθε νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας. Τέλος, αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για ακαδημαϊκή εξέλιξη κατάλληλο για εισαγωγή σε πολλά Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

Υπ. Σπουδών

Μαρκόπουλος Πρόδρομος