Ενημέρωση προς τους δικαιούχους κατάρτισης από τους ωφελούμενους που έχουν προσληφθεί σε εκπαιδευτικές δομές μέσω των 8μηνων προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας

Τα προγράμματα κατάρτισης θα ανοίξουν στις 31 Αυγούστου με τη δημοσίευση του μητρώου ωφελούμενων.
Οι δικαιούχοι πρέπει εντός 15 ημερών από την δημοσίευση του μητρώου των ωφελούμενων να προσέλθουν στους πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ωφελούμενοι είναι
1. Την αίτηση που έχουν κάνει στον ΟΑΕΔ (αριθμό αίτησης)
2. Τη βεβαίωση του Δήμου που εργάζονται όπου βεβαιώνεται ότι απασχολούνται σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
3. Το ΑΦΜ
4. Το ΑΜΚΑ
Προσοχή! Καμία δέσμευση δεν έχουν οι ωφελούμενοι σε κανέναν πάροχο πριν τη δημοσίευση του μητρώου ωφελούμενων. Το αναφέρουμε γιατί πολλοί δικαιούχοι πιστεύουν (γιατί έτσι τους έχουν πει) ότι έχουν ήδη δεσμευτεί με κάποιον πάροχο καταθέτοντας εκεί τα χαρτιά τους σε προγενέστερο χρόνο.
Τα μαθήματα υλοποιούνται κάθε Παρασκευή πρωινές ώρες.
Το κέντρο μας «ΔΙΚΤΥΩΣΗ» ΚΔΒΜ2 πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ συμμετέχει στη δράση και θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτιση ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙΙ, που περιλαμβάνουν όλες τις ενότητες του OFFICE δίνοντας τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να πιστοποιηθούν και να αποκτήσουν το πλήρες πτυχίο (ECDL CORE) για τις εφαρμογές γραφείου.
Επίσης προσφέρεται στους ωφελούμενους που θα επιλέξουν το κέντρο μας για την κατάρτισή τους
1. ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση σε σεμινάριο της αρεσκείας τους από τα προγράμματα που υλοποιούνται στη σχολή μας (PHOTOSHOP, AUTOCAD, ILLUSTRATOR, OFFICE EXPERT)
2. Για όλους του δημότες εκτός Βέροιας οδοιπορικά.
Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία της σχολής 2331022335