Τα προγράμματα κατάρτισης θα ανοίξουν στις 31 Αυγούστου με τη δημοσίευση του μητρώου ωφελούμενων.Οι δικαιούχοι πρέπει εντός 15 ημερών από την δημοσίευση του μητρώου των ωφελούμενων να προσέλθουν στους πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους.Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ωφελούμενοι είναι1. Την αίτηση που έχουν κάνει στον ΟΑΕΔ (αριθμό αίτησης)2. Τη βεβαίωση του Δήμου που εργάζονται όπου βεβαιώνεται ότι απασχολούνται σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας3. Το ΑΦΜ 4. Το ΑΜΚΑΠροσοχή! Καμία δέσμευση δεν έχουν οι ωφελούμενοι σε κανέναν πάροχο πριν τη δημοσίευση του μητρώου ωφελούμενων. Το αναφέρουμε γιατί πολλοί δικαιούχοι πιστεύουν (γιατί έτσι τους έχουν πει)…
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ – Δράσεων Τομέα Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης, με τίτλο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ,…